กิจกรรมกีฬาสี ปส. เชื่อมความสัมพันธ์ เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566

กิจกรรมกีฬาสี ปส. เชื่อมความสัมพันธ์ เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566

วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 1 ชั้น 2 และ ลานอเนกประสงค์ หน้าอาคาร 10 ปส.

Skip to content