งาน Annual Meeting of the International Network for Nuclear Security Training and Support Centres

งาน Annual Meeting of the International Network for Nuclear Security Training and Support Centres  ระหว่างวันที่ 20 – 24 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรม Pullman Pattaya Hotel G เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี  จำนวนผู้เข้าร่วม 80 คน   ผู้ประสานงาน ดร.อิสริยา โทร. 4409

Skip to content