ประชุมคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ ครั้งที่ 3/2566

ประชุมคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ ครั้งที่ 3/2566
– วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2566
– เวลา 09.00 – 14.00 น. ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล
– ติดต่อ 4111 สรรเสริญ/ชลาทิพย์

Skip to content