ประชุมคณะอนุกรรมการการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ทางด้านการแพทย์ ครั้งที่ 3/2566

ประชุมคณะอนุกรรมการการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ทางด้านการแพทย์ ครั้งที่ 3/2566
– วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2566 เวลา 09.30 – 12.30 น.
– ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 1 ปส. และ
– การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
– ติดต่อ กาหลง 1106

Skip to content