ประชุมคณะอนุกรรมการการเฉพาะกิจในการจัดทำเกณฑ์การประเมินและพิจารณาเอกสารประกอบคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้างสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ฯ ครั้งที่ 1/2566

ประชุมคณะอนุกรรมการการเฉพาะกิจในการจัดทำเกณฑ์การประเมินและพิจารณาเอกสารประกอบคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้างสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ฯ ครั้งที่ 1/2566
– วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2566
– เวลา 09.00 – 13.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 1 ปส.
– ติดต่อ 1508 ปานทิพย์/ไชยยศ

Skip to content