ประชุมคณะอนุกรรมการว่าด้วยการดำเนินการให้เป็นไปตามพันธกรณีระหว่างประเทศ ครั้งที่ 1/2566

ประชุมคณะอนุกรรมการว่าด้วยการดำเนินการให้เป็นไปตามพันธกรณีระหว่างประเทศ ครั้งที่ 1/2566 – วันพุธ ที่ 25 กรกฎาคม 2566 – เวลา 10.00 – 14.00 น.         – ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคาร 60 ปี ปส. – ติดต่อ จีรนันท์ 4112

Date

ก.ค. 25 2023
Expired!

Time

10:00 น. - 14:00 น.
Skip to content