ประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจดำเนินการเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ด้านรังสีทางการแพทย์ ครั้งที่ 1/2566

ประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจดำเนินการเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ด้านรังสีทางการแพทย์ ครั้งที่ 1/2566
วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566
เวลา 13.00 – 15.30 น.
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 1 ปส. และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ติดต่อ หทัยกาญจน์ 1106

Skip to content