ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนสนับสนุนด้านความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ (Integrated Nuclear Security Support Plan:INSSP)

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนสนับสนุนด้านความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ (Integrated Nuclear Security Support Plan:INSSP)

วันที่ 22 – 26 มกราคม 2567

ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

 • 00

  days

 • 00

  hours

 • 00

  minutes

 • 00

  seconds

Skip to content