ประชุมเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการประเมินจากทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ หัวข้อ International Nuclear Advisory Service (INSServ) Mission

ประชุมเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการประเมินจากทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ หัวข้อ International Nuclear Advisory Service (INSServ) Mission

สถานที่ –กรุงเทพมหานคร

Skip to content