ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การเสริมสร้างศักยภาพนิติวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์เพื่อป้องกันและยับยั้งภัยคุกคาม ครั้งที่ 1/66

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การเสริมสร้างศักยภาพนิติวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์เพื่อป้องกันและยับยั้งภัยคุกคาม ครั้งที่ 1/66 ระหว่างวันที่ 14-15 มีนาคม 2566  ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ ผู้ประสานงาน ลฎาภา โทร 4409

Skip to content