ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การเสริมสร้างศักยภาพนิติวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์เพื่อป้องกันและยับยั้งภัยคุกคาม ครั้งที่ 2/66

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การเสริมสร้างศักยภาพนิติวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์เพื่อป้องกันและยับยั้งภัยคุกคาม ครั้งที่ 2/66 ระหว่างวันที่ 16 – 17 มีนาคม 2566  ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ ผู้ประสานงาน ลฎาภา โทร 4409

Skip to content