ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ International Training Course on Introduction to Nuclear Forensics

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ International Training Course on Introduction to Nuclear Forensics
วันที่ 4 – 8 กันยายน 2566
ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพมหานคร
ผู้ประสานงาน อารีรักษ์ โทร. 4409

Date

ก.ย. 04 - 08 2023
Expired!

Time

All Day
Skip to content