สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณา (ร่าง) ระบอบความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ของประเทศ

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณา (ร่าง) ระบอบความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ของประเทศ
วันที่ 3 พฤษภาคม 2566
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 1 ปส.
ผู้ประสานงาน หริเนตร โทร 4409

Skip to content