สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการเพื่อพัฒนาระบบและมาตรฐานกำกับดูแลความปลอดภัย ปส.

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการเพื่อพัฒนาระบบและมาตรฐานกำกับดูแลความปลอดภัย ปส.

วันที่ 21 – 22 ธันวาคม 2566

ณ โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่

ผู้ประสานงาน พงษปณต โทร 1401

 • 00

  days

 • 00

  hours

 • 00

  minutes

 • 00

  seconds

Date

ธ.ค. 21 - 22 2023

Time

All Day

Location

โรงแรมดวงตะวัน
จังหวัดเชียงใหม่

Organizer

พงษปณต
Phone
1401
Skip to content