โครงการประชุมถ่ายทอดประสบการณ์ (Km Day) จากข้าราชการอาวุโส และแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการประชุมถ่ายทอดประสบการณ์ (Km Day) จากข้าราชการอาวุโส และแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
วันพุธที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 09.30 – 16.30
ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 2 อาคาร 1 ปส.

Skip to content