โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ในวันที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 – 12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ (Webex) จำนวน 50 คน
ผู้ประสาน นายปฐมพล กมลศุภสิริ (กกจ.) 1306

Date

ส.ค. 25 2023
Expired!

Time

8:30 น. - 0:00 น.

Location

ระบบออนไลน์
Category
Skip to content