การประชุมเชิงปฏิบัติการ Regional Workshop on Develpment of National Radiation Emergency Plan (NREP) (Including Hazard Assessment)

การประชุมเชิงปฏิบัติการ Regional Workshop on Develpment of National Radiation Emergency Plan (NREP) (Including Hazard Assessment)

วันที่ 25 – 29 มีนาคม 2567 ณ โรงแรมโมเวนพิค สยาม นาจอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี

ผู้ประสานงาน ศปร. กตส. (ศิริพร 3104)

Skip to content