ประกาศผลการทดสอบและรายชื่อผู้ได้รับการต่ออายุใบรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 1/2559 และครั้งที่ 2/2559 กรุงเทพมหานคร

 

ประกาศผลการทดสอบและรายชื่อผู้ได้รับการต่ออายุใบรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ และครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ กรุงเทพมหานคร

 

ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง ประกาศผลการทดสอบและรายชื่อผู้ได้รับการต่ออายุใบรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ และครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ กรุงเทพมหานคร ดาวน์โหลด

แนบท้ายประกาศฉบับที่ 1 รายชื่อผู้ได้รับการต่ออายุใบรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ดาวน์โหลด

แนบท้ายประกาศฉบับที่ 2 รายชื่อผู้ได้รับการต่ออายุใบรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ ดาวน์โหลด

ผลการทดสอบ เพื่อการต่ออายุใบรับรองขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ในการจัดอบรมและทดสอบ หลักสูตร เพิ่มพูนความรู้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีเพื่อการต่ออายุใบรับรอง ดาวน์โหลด

ผลการทดสอบ เพื่อการต่ออายุใบรับรองขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ ในการจัดอบรมและทดสอบ หลักสูตร เพิ่มพูนความรู้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีเพื่อการต่ออายุใบรับรอง ดาวน์โหลด

ผู้มีรายชื่อได้รับการต่อใบรับรองฯครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ โปรดตรวจความถูกต้อง ดาวน์โหลด

ผู้มีรายชื่อได้รับการต่อใบรับรองฯครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ โปรดตรวจความถูกต้อง ดาวน์โหลด

 

Search