ประกาศรับสมัครสอบเพื่อรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง ครั้งที่ 8/2559

พิมพ์

 

       ประกาศเปิดรับสมัครสอบเพื่อรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง ครั้งที่ 8/2559 เริ่มตั้งแต่ 7 กรกฎาคม 2559 ปิดรับใบสมัครทางไปรษณีย์ วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 ปิดรับสมัครมายื่นด้วยตนเอง วันที่ 3 สิงหาคม 2559 รับสมัครสอบภาคทฤษฎี จำนวน 100 ที่นั่ง รับสมัครสอบภาคปฏิบัติ จำนวน 10 คนต่อวัน สอบภาคทฤษฎี วันที่ 11 สิงหาคม 2559 สอบภาคปฎิบัติระดับสูง วันที่ 24-26 สิงหาคม 2559

 

ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ดาวน์โหลด

ใบสมัครสอบปกติ ภาคทฤษฎี ครั้งที่ 8/2559 ดาวน์โหลด

ใบสมัครสอบปกติ ภาคซ่อม ครั้งที่ 8/2559 ดาวน์โหลด

ใบสมัครสอบปกติ ภาคปฏิบัติระดับสูง ครั้งที่ 8/2559 ดาวน์โหลด

หลักเกณฑ์วิธีการสอบ ดาวน์โหลด

เบิกค่าใช้จ่าย ดาวน์โหลด

ปฏิทินสอบ ครั้งที่ 8/2559 ดาวน์โหลด