ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบภาคปฏิบัติเพื่อรับรองเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ระดับสูง ครั้งที่ 7/2559 ในวันที่ 24 สิงหาคม 2559 เพิ่มเติม และข้อกำหนดการเข้าสอบภาคปฏิบัติ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบภาคปฏิบัติเพื่อรับรองเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ระดับสูง ครั้งที่ 7/2559 ในวันที่ 24 สิงหาคม 2559 เพิ่มเติม และข้อกำหนดการเข้าสอบภาคปฏิบัติ

rso logo

 

 


 24-02-2563

 

RSO

ติดต่อ-สอบถาม

ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  โทร. 02-596-7600 ต่อ 4308


คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

ถามตอบเรื่องการจัดสอบขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี


ประกาศทั่วไปการจัดสอบรูปแบบปกติ (กระดาษ) เพื่อรับรองและรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ปีงบประมาณ 2562 


การจัดต่ออายุใบรับรอง/ใบอนุญาตเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ด้วยการอบรมและทดสอบ ปีงบประมาณ 2562


การจัดฝึกอบรมความปลอดภัยทางรังสีเฉพาะทาง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีที่ใบรับรอง/ใบอนุญาตยังไม่หมดอายุ  ปีงบประมาณ 2562


 
การจัดสอบ การต่อใบอนุญาต และการอบรมความปลอดภัยเฉพาะทาง สำหรับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ที่เสร็จสิ้นไปแล้ว สามารถค้นได้ในประกาศทั่วไปเกี่ยวกับ RSO 

 คลังความรู้สำหรับ RSO

แนวการเตรียมตัวสอบครั้งถัดไป 

พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์ ที่ RSO ควรจะรู้

กฎกระทรวงฯ ปี พ.ศ. 2550 ที่ RSO ควรจะรู้

ศัยกภาพ บทบาท และหน้าที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี


RSO

ติดต่อ-สอบถาม

ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  โทร. 02-596-7600 ต่อ 4308


คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

ถามตอบเรื่องการจัดสอบขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี


ประกาศทั่วไปการจัดสอบรูปแบบปกติ (กระดาษ) เพื่อรับรองและรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ปีงบประมาณ 2562 


การจัดต่ออายุใบรับรอง/ใบอนุญาตเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ด้วยการอบรมและทดสอบ ปีงบประมาณ 2562


การจัดฝึกอบรมความปลอดภัยทางรังสีเฉพาะทาง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีที่ใบรับรอง/ใบอนุญาตยังไม่หมดอายุ  ปีงบประมาณ 2562


 
การจัดสอบ การต่อใบอนุญาต และการอบรมความปลอดภัยเฉพาะทาง สำหรับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ที่เสร็จสิ้นไปแล้ว สามารถค้นได้ในประกาศทั่วไปเกี่ยวกับ RSO 

 คลังความรู้สำหรับ RSO

แนวการเตรียมตัวสอบครั้งถัดไป 

พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์ ที่ RSO ควรจะรู้

กฎกระทรวงฯ ปี พ.ศ. 2550 ที่ RSO ควรจะรู้

ศัยกภาพ บทบาท และหน้าที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี


Search