ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปฏิบัติระดับสูง ครั้งที่ 1-2/2560

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปฏิบัติระดับสูง ครั้งที่ 1-2/2560 วันที่ 15/11/2559

ตารางการสอบภาคปฏิบัติ และข้อแนะนำเตรียมตัว

ขอให้ผู้สมัครสอบมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสอบ วันที่ 15/11/2560  เวลา 8.30-9.00 น.  ที่ห้อง 322  ชั้น 3 อาคาร  4 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ 

 

Search