ประกาศผลสอบและรายชื่อผู้ได้รับการรับรองและขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 1/2560 และ 2/2560 กรุงเทพมหานคร

rso logo

ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง ประกาศผลสอบและรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 1/2560 และครั้งที่ 2/2560 กรุงเทพมหานคร

รายชื่อผู้ได้รับการรับรองและขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี

ครั้งที่ 1/2560 กรุงเทพมหานคร
ครั้งที่ 2/2560 กรุงเทพมหานคร

ผลสอบภาคทฤษฎี
ครั้งที่ 1/2560 กรุงเทพมหานคร
 
ครั้งที่ 2/2560 กรุงเทพมหานคร
 
 

Search