ประกาศผลสอบและรายชื่อผู้ได้รับการรับรองและขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 1/2560 และ 2/2560 กรุงเทพมหานคร

พิมพ์

rso logo

ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง ประกาศผลสอบและรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 1/2560 และครั้งที่ 2/2560 กรุงเทพมหานคร

รายชื่อผู้ได้รับการรับรองและขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี

ครั้งที่ 1/2560 กรุงเทพมหานคร
รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียน ระดับต้น 1/2560
รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียน ระดับกลาง 1/2560
รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียน ระดับสูง 1/2560
ครั้งที่ 2/2560 กรุงเทพมหานคร
รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียน ระดับต้น 2/2560
รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียน ระดับกลาง 2/2560 

ผลสอบภาคทฤษฎี
ครั้งที่ 1/2560 กรุงเทพมหานคร
ผลสอบ ระดับต้น 1/2560
ผลสอบ ระดับกลาง 1/2560
 
ครั้งที่ 2/2560 กรุงเทพมหานคร
ผลสอบ ระดับต้น 2/2560
ผลสอบ ระดับกลาง 2/2560
ผลสอบ ระดับสูง 2/2560