ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปฏิบัติระดับสูง

พิมพ์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปฏิบัติระดับสูง ครั้งที่ 5-6/2560 วันที่ 19/01/2560

ตารางการสอบภาคปฏิบัติ และข้อแนะนำเตรียมตัว

ขอให้ผู้สมัครสอบมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสอบ วันที่ 19/01/2560  เวลา 8.30-9.00 น.  ที่ห้อง 322  ชั้น 3 อาคาร  4 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ 


รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปฏิบัติระดับสูง ครั้งที่ 3-4/2560 วันที่ 15/12/2559

ตารางการสอบภาคปฏิบัติ และข้อแนะนำเตรียมตัว

ขอให้ผู้สมัครสอบมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสอบ วันที่ 15/12/2559  เวลา 8.30-9.00 น.  ที่ห้อง 322  ชั้น 3 อาคาร  4 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ