ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรัสี ในเขตกรุงเทพ และ ในส่วนภูมิภาค

 

รายชื่อผู้สมัครสอบในส่วนภูมิภาค

 

 


รายชื่อผู้สมัครสอบในเขตกรุงเทพฯ  (สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ)

Search