ประกาศผู้มีสิทธิสอบเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี

จัดสอบครั้งที่ 8/2560 วันที่ 20 เมษายน 2560

 • รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ  เลขที่นั่งสอบ และรหัสผู้มีสิทธิ์สอบ จะประกาศในวันที่ 18 เม.ย. 2560
  • เลขที่นั่งสอบ 1 -100 ห้องสอบ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 1
  • เลขที่นั่งสอบ 101 - 157 ห้องสอบ ห้องประชุมใหญ๋ ชั้น 2 อาคาร 10
  • ขอความร่วมมือไม่นำรถมาที่สำนักงานฯ  เนื่องด้วยพื้นที่บริเวณจอดรถ ของ สำนักงานฯ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง จึงไม่มีพื้นที่จอดรถ
  • รายชื่อให้ติดต่อโดยด่วน เจ้าหน้าที่  02 5762530 ต่อ 2321  ภายใน 12 เม.ย. 2560
 • รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคปฏิบัติระดับสูง 8/2560 25 เมษายน 2560

จัดสอบครั้งที่ 7/2560 วันที่ 23 มีนาคม 2560

 • รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ  วันที่ 23 มีนาคม 2560 ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ห้องสอบ ชั้น 2 อาคาร 1 และ อาคาร 10
  • เลขที่นั่งสอบ 1 -104 ห้องสอบ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 1
  • เลขที่นั่งสอบ 105 - 134 ห้องสอบ ห้องประชุมใหญ๋ ชั้น 2 อาคาร 10
  • ไม่ควรนำรถมาที่สำนักงานฯ  เนื่องด้วยพื้นที่บริเวณจอดรถ ของ สำนักงานฯ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง จึงไม่มีพื้นที่จอดรถ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคปฏิบัติระดับสูง 7/2560 28 มีนาคม 2560

ระเบียนในการสอบ

 

Search