ประกาศ สมัครอบรมและทดสอบเพื่อประกอบการยื่นต่ออายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 5/2564 ถึง ครั้งที่ 8/2564

 RSO

 

  •  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ กลุ่มบริหารจัดการองค์ความรู้และฝึกอบรมด้านนิวเคลียร์และรังสี
    • E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
    • โทร. 0 2596 7600 ต่อ 1113-4

 

qr code RSO 4 5 64

QR Code สมัครอบรมครั้งที่ 5-6/2564

 

 

 

 

Search