ประกาศผลสอบ และรายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 1/2561 กรุงเทพมหานคร

พิมพ์

การจัดสอบครั้งที่ 1/2561