รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 3/2561

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 3/2561

  • สอบภาคทฤษฎี วันที่ 11 ม.ค. 2561
  • สอบภาคปฏิบัติระดับสูง วันที่ 18 ม.ค.. 2560
    • รายชื่อสอบปฏิบัติระดับสูงรอบเช้า 8.30 - 16.30 น. 
  • ขอความร่วมมือผู้เข้าสอบ ไม่นำรถมาเนื่องจากสำนักงานฯ อยู่ระหว่างก่อสร้างจึงไม่มีสถานที่จอดรถ

Search