ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง ประกาศผลสอบและรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 3/2560 และครั้งที่ 4/2560 กรุงเทพมหานคร

Tags:

 

รายชื่อผู้สมัครสอบในส่วนภูมิภาค

 

 


รายชื่อผู้สมัครสอบในเขตกรุงเทพฯ  (สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ)

Tags:

          กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.)  จัดโครงการหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่ในการให้คำปรึกษาและรับใบคำขออนุญาตด้านนิวเคลียร์และรังสี หรือ OAP Mobile Unit ลงพื้นที่ 4 ภาคของไทย เริ่ม 4 – 5 มกราคม 2560

          ดร. อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ  กล่าวว่า การให้บริการด้านการขอใบอนุญาตในการผลิต มีไว้ในครอบครอง นำเข้าหรือส่งออกซึ่งวัสดุนิวเคลียร์พิเศษ วัสดุพลอยได้ วัสดุต้นกำลัง และพลังงานปรมาณูจากเครื่องกำเนิดรังสีนั้น ถือว่าเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่สำคัญมากของ ปส. ที่ผ่านมา การขอใบอนุญาตฯ มีจำนวนมากขึ้น และผู้ขอรับใบอนุญาตบางส่วนยังมีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง อาทิ เอกสารไม่ครบถ้วน กรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง ส่งผลให้การพิจารณาออกใบอนุญาตฯ เกิดความล่าช้า ดังนั้น เพื่อลดปัญหาดังกล่าว ปส. จึงจัดตั้งหน่วยบริการเคลื่อนที่ โดยดำเนินการผ่านศูนย์ปรมาณูภูมิภาค (ศปส.) ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการยื่นขอใบอนุญาตฯ ที่ถูกต้อง และที่สำคัญเป็นการอำนวยความสะดวก รวดเร็วให้แก่ประชาชน และผู้ประกอบการ โดยกำหนดให้บริการยื่นคำขอใบอนุญาตฯ 4 ครั้ง ดังนี้

15590578 1247554888658274 8511410172829961967 nดาวน์โหลด : หน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่ใน 4 ภาค และ แบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม

15621608 1247554885324941 7507221875351711048 n

ดาวน์โหลด :  รายละเอียดเอกสารประกอบที่จะต้องยื่นการขออนุญาตฯ

หรือ ท่านสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบคำขอ แบบรายงาน ได้ที่ http://www.oap.go.th/services/license

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ปรมาณูภูมิภาค (ศปส.) สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์และโทรสาร 0 2579 5969 (อัจฉราพรรณ) หรืออีเมลล์ regioncenter.oap.com 


ข่าวโดย  กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติโทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ  1123 – 1124    (ณ วันที่  20 ธันวาคม 2559)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปฏิบัติระดับสูง ครั้งที่ 5-6/2560 วันที่ 19/01/2560

ตารางการสอบภาคปฏิบัติ และข้อแนะนำเตรียมตัว

ขอให้ผู้สมัครสอบมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสอบ วันที่ 19/01/2560  เวลา 8.30-9.00 น.  ที่ห้อง 322  ชั้น 3 อาคาร  4 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ 


รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปฏิบัติระดับสูง ครั้งที่ 3-4/2560 วันที่ 15/12/2559

ตารางการสอบภาคปฏิบัติ และข้อแนะนำเตรียมตัว

ขอให้ผู้สมัครสอบมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสอบ วันที่ 15/12/2559  เวลา 8.30-9.00 น.  ที่ห้อง 322  ชั้น 3 อาคาร  4 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ 

Search