rso logo

Tags:ประกาศผลการต่อใบรับรอง
ผู้ได้รับการต่อใบรับรองโปรดเข้าไปตรวจความถูกต้องชื่อนามสกุล ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

 


การจัดสอบในเขตกรุงเทพ ครั้งที่ 1/2560-10/2560  และ ในส่วนภูมิภาคครั้ง 1/2560 -4/2560
ประกาศสำนักงาน
ปฏิทิน 
newจะประกาศรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ่ครั้งที่ 11 ประมาณปลายเดือน กรกฏาคม และจัดสอบประมาณ ต้นเดือน กันยายน
ขออภัย จะประกาศผลผู้ได้รับการต่ออายุ กลางเดือน ก.ค. 2560
การรับสมัคร
 • newประกาศผลสอบ 
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 22 มิ.ย.2560
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคปฏิบัติ ระดับสูง วันที่ 27 มิ.ย. 2560
 • เนื่องจากขณะนี้การฝึกอบรมและทดสอบเพื่อการต่อใบรับรองทั้ง 3 ครั้งได้เสร็จสิ้นไปหมดแล้ว ดังนั้นหากท่านใดประสงค์สมัครต่ออายุฯ โปรดสมัครเข้ารับการอบรมและทดสอบที่  หลักสูตร ความปลอดภัยทางรังสีเฉพาะทางด้านอุตสาหกรรม ในวันที่ 13-14 มิถุนายน 2560  หรือ หลักสูตร ความปลอดภัยทางรังสีเฉพาะทางด้านการแพทย์ ในวันที่ 4-5 กรกฏาคม 2560  โดยขอให้ทำใบสมัคร 3 รายการดังนี้
  1. แบบขอต่อใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
  2. ใบสมัครสมัครเข้ารับการฝึกอบรมและทดสอบเพื่อต่อใบรับรองฯ
  3. ใบตอบรับเข้าหลักสูตรความปลอดภัยทางรังสีเฉพาะทาง
  • ส่งสำเนาใบสมัคร เพือสำรองที่่นั่งได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ตัวจริงให้ยื่นด้วยตนเองก่อนเข้าฝึกอบรมและทดสอบ
 • ขออภัย จะประกาศผลผู้ได้รับการต่ออายุ กลางเดือน ก.ค. 2560
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม เฉพาะทาง ครั้งที่ 2/2560 ด้านการแพทย์ วันที่ 4 - 5 ก.ค.60
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม เฉพาะทาง ครั้งที่ 1/2560 ด้านอุตสาหกรรม วันที่ 13-14 มิ.ย.60 (ขยายเวลารับสมัครถึง 12 มิ.ย.60) 
  • ส่งสำเนาใบสมัคร เพือสำรองที่่นั่งได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ตัวจริงให้ยื่นด้วยตนเองก่อนเข้าฝึกอบรมและทดสอบ
  • เอกสารฝึกอบรม
 
การจัดสอบครั้งที่ 9/2560
จัดต่อใบอนุญาต/ใบรับรอง ครั้งที่ 3
จัดต่อใบอนุญาต/ใบรับรอง ครั้งที่ 2
ต่อใบอนุญาต/ใบรับรอง ครั้งที่ 1
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมและทดสอบ เพื่อการต่อใบรับรอง ครั้งที่ 1/2560
 • กำหนดการฝึกอบรม
 • ขอความร่วมมือไม่นำรถมาที่สำนักงานฯ  เนื่องด้วยพื้นที่สำหรับจอดรถอยู่ระหว่างการก่อสร้าง
การจัดสอบ ครั้งที่ 8/2560 
การจัดสอบ ครั้งที่ 7/2560 

ปฏิทินการจัดสอบ 
จะประกาศการรับสอบครั้งถัดไป ประมาณ ต้นเดือน มี.ค. 2560 
ประกาศรับสมัครสอบ ในเขตกรุงเทพมหานคร  (ช่วง  ต.ค. 2559 - ม.ค. 2560 )   
...
 
ขยายวันรับสมัครสอบ ถึง 25 พ.ย.59
 ประกาศผู้มีสิทธิสอบ ครั้งที่ 3/2560 ที่สำนักงานปรมาณูเพือสันติ 
 ...
 
 ...
 

การจัดสอบในเขตกรุงเทพ ครั้งที่ 1/2560-6/2560  และ ในส่วนภูมิภาคครั้ง 1/2560 -4/2560
ประกาศรับสมัครสอบ ในส่วนภูมิภาค  (ช่วง  ต.ค. 2559 - ม.ค. 2560 )
เพื่อให้ช่วงระยะเวลาการรับสมัครสอบตอบรับกับความต้องการ  สำนักงานฯ จึงขอเลื่อนวันสอบครั้งที่ 1/2560 (เชียงใหม่) เป็นวันที่ 6 ม.ค. 60 และ ครั้งที่ 2/2560 (ขอนแก่น) เป็นเป็นวันที่ 13 ม.ค. 60
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ หรือ ติดต่อ จนท ครั้งที่ 1/2560 (เชียงใหม่) และ 2/2560 (ขอนแก่น)
...
 
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ หรือ ติดต่อ จนท ครั้งที่ 3/2560 (สงขลา) และ 4/2560 (ระยอง)
....
ติดต่อ กลุ่มมาตรฐานการรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี

02 596 7600 ต่อ 2322 , 2321 และ 2313

Tags:

rso logo

Tags:

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบภาคปฏิบัติเพื่อรับรองเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ระดับสูง ครั้งที่ 8/2559 ในวันที่ 25 สิงหาคม 2559 และ 26 สิงหาคม 2559 เพิ่มเติม

rso logo

 

Tags:

Search