ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อรับรองเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ประจำงบประมาณ 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อรับรองเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ประจำงบประมาณ 2562

การสอบขึ้นทะเบียน ต่อใบอนุญาต และการอบรมเฉพาะทาง ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ปี 2561


ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เกี่ยวกับ RSO


ปฏิทินการจัดสอบ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

การรับสมัครสอบ/ผลการสอบ 

การต่อใบรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี

ขอให้ผู้มีใบรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ที่จะหมดอายุในปี พ.ศ. 2561 ซึ่งจะต้องยื่นขอต่อใบรับรองฯ ก่อนใบรับรองเดิมหมดอายุ 


 การรับสมัครอบรมความปลอดภัยทางรังสีเฉพาะทาง (สำหรับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้วหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ความปลอภัยทางรังสี)


 
การจัดสอบ การต่อใบอนุญาต และการอบรมความปลอดภัยเฉพาะทาง สำหรับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ที่เสร็จสิ้นไปแล้ว สามารถค้นได้ในประกาศทั่วไปเกี่ยวกับ RSO 

 คลังความรู้สำหรับ RSO

แนวการเตรียมตัวสอบครั้งถัดไป 

พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์ ที่ RSO ควรจะรู้

กฎกระทรวงฯ ปี พ.ศ. 2550 ที่ RSO ควรจะรู้

ศัยกภาพ บทบาท และหน้าที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี

Tags:

ประกาศผลสอบ และรายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 11/2561 (กรุงเทพมหานคร)

การจัดสอบครั้งที่ 11/2561

Tags:

Search