รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

Search