ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์

   

     ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานประมาณูเพื่ิอสันติ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๙ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ นั้น

     บัดนี้ การเลือกสรรได้ดำเนินเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร รายละเอียดตามเอกสารดาวโหลดนี้   ดาวโหลดเอกสารประกาศ

 

Search