การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลและตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ

การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลและตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ

Attachments:
Download this file (การขึ้นบัญชี เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล และเจ้าหน้าที่พัสดุ.pdf)ประกาศการขึ้นบัญชีตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล และเจ้าหน้าที่พัสดุ[ประกาศการขึ้นบัญชีตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล และเจ้าหน้าที่พัสดุ]175 kB

Search