รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ (ภาค ก.) และรายชื่อผู้เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ (ภาค ก.) และรายชื่อผู้เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์

Attachments:
Download this file (ประกาศรายชื่อ พนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ (ภาค ข.).pdf)รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับประเมินความเหมาะสม กับตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์[รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับประเมินความเหมาะสม กับตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์]113 kB

Search