การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์

การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์

Attachments:
Download this file (ประกาศรายชื่อขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์.pdf)รายชื่อผุ้ผ่านการเลือกสรร ในตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์[รายชื่อผุ้ผ่านการเลือกสรร ในตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์]283 kB

Search