การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

Attachments:
Download this file (ประกาศขึ้นบัญชีพนักงานราชการตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ.pdf)รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ[รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ]99 kB

Search