ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักฟิสิกส์รังสี

ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักฟิสิกส์รังสี

Attachments:
Download this file (ประกาศขึ้นบัญชี ตำแหน่งนักฟิสิกส์รังสี.pdf)รายชื่่อผู้ผ่านการเลือกสรรตำแหน่งนักฟิสิกส์รังสี[รายชื่่อผู้ผ่านการเลือกสรรตำแหน่งนักฟิสิกส์รังสี]109 kB

Search