ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ (ภาค ก) พนักงานราชการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

พิมพ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ (ภาค ก) พนักงานราชการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน