รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ (ภาค ก.) และรายชื่อผู้เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์

พิมพ์

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ (ภาค ก.) และรายชื่อผู้เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์

Attachments:
Download this file (51-2560.pdf)รายชื่อผู้ผ่าน (ภาค ก.) และเข้ารับการประเมินในตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์[รายชื่อผู้ผ่าน (ภาค ก.) และเข้ารับการประเมินในตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์]102 kB