ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ (ภาค ก) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประะเมินฯ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ (ภาค ก) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประะเมินฯ  ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

Attachments:
Download this file (IMG_20220701_0001_NEWประกาศชื่อสอบก_NEW.pdf)ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ (ภาค ก[ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ (ภาค ก) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประะเมินฯ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล]4158 kB

Search