ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลิืกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ

ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลิืกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ

Attachments:
Download this file (17-2566ประกาศขึ้นบัญชี.pdf)ประกาศขึ้นบัญชีแพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ[ประกาศขึ้นบัญชีแพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ]96 kB

Search