ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ จำนวน 2 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ ภาค ก และรายชื่อผู้เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง(ภาค ข) ในตำแหน่งนิติกร

ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ภาค ก. และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมิน ภาค ก. ในตำแหน่งนิติกร

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ ภาค ก. และประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ข) ในตำแหน่งเจ้าหน้าทีี่วิทยาศาสตร์

Search