ฝึกอบรมในโครงการพัฒนาการกำกับดูแลนิวเคลียร์และรังสีแบบบูรณาการ และปรับปรุงมาตรฐานงานตรวจสอบและประเมินความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 6/62

  • ฝึกอบรมในโครงการพัฒนาการกำกับดูแลนิวเคลียร์และรังสีแบบบูรณาการ และปรับปรุงมาตรฐานงานตรวจสอบและประเมินความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 6/62 วันพุธที่ 18 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 10 ปส. / ผู้เข้าร่วม : บุคลากร ปส. จำนวน 50 คน / ผู้รับผิดชอบ : นายพิสิฏฐ์ สุนทราภัย (กตส.)

Search