ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมารถบัสปรับอากาศพร้อมคนขับ (รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและทางด่วน) จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Search