สารบัญ

 การเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัย (Safety and Security Culture)

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงาน

รายงานการประชุม

 การดำเนินงานด้านวัฒนธรรมความปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัยของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

 

 IAEA Safety Culture Atandard

 

 

 

Search