สารบัญ

 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

Tree

ข้อมูลการติดต่อ

02พี่หนอ 

ดร.พิภัทร   พฤกษาโรจนกุล (หนอ)

Dr.Phiphat   Phruksarojanakun

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (ผกพร.)

Ext. 4201

Fax. 025790547

Mobile 09 1724 7221

E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 40243144 10209748986840935 6626244616209301504 o

ว่าที่ร้อยตรี สุรัตน์ หงษ์จันทร์ (อี๊ด)

Acting Sub Lt.Surat   Hongchan

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

Ext. 4204

E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 02ปอย

นางสาวโชติมา ทองทา (ปอย)

Ms.Chotima   Thongta

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

Ext. 4204

E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 02เอก

นายเอกพล นวพันธ์ (เอก)

Mr.Ekapol   Navapan

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

Ext. 4204

E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 02พี่บอย

นายหิรัณยสุทธิ์   เวียงทอง (บอย)

Mr.Hirunyasuth   Wiangthong

พนักงานพิมพ์ ส3

Ext. 4204

E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 02พี่เอ๋

นางสมญา จุลศิลป์ (เอ๋)

Ms.Somya   Junlasin

เจ้าหน้าที่ธุรการ

Ext. 4203

E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 02หลิน

นางสาวศิริธร ธรรมวัติ (หลิน)

Ms.Sirithon   Thammawat

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Ext. 4204

E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 02เบสท์

นางสาวปาริฉัตร พลาทรปริรักษ์ (เบสท์)

Ms.Parichat   Palathornpariruk

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Ext. 4204

E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Search