ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (ภาคตะวันออก) จังหวัดระยอง

อาคารศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 (มุขด้านหลัง)
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง
ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150

โทรศัพท์ 038 694168

โทรสาร 038 694168

เว็บไซต์ https://th-th.facebook.com/oaprayong3/

ประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม

E 0905 66

แผนที่ตั้ง

Search