พิมพ์

ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงหนือ จังหวัดขอนแก่น

อาคารอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชั้น 2 ห้อง NESP-209
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ถนนกัลปพฤกษ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002

โทรศัพท์ 043 047400 ต่อ 106

โทรสาร 043 047401

เว็บไซต์ https://th-th.facebook.com/oapkhonkaen/

ประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม

EN 0509 66

แผนที่ตั้ง